Tips rekrytera personal

13 tips när du ska rekrytera personal

Att rekrytera kan verka enkelt för den oinvigde. Rekrytering är dock en expertis som kräver erfarenhet och kunskap kring rekryteringsprocessen. Där är många steg som kan bli fel vilket kan leda till en dåligt upplevt process, ge en dålig bild av ert företag och till att fel person anställs.

Råd när du ska rekrytera personal

Här nedanför hittar du 13 tips när du ska rekrytera personal

LADDA NER VÅR E-BOK – 171 INTERVJUFRÅGOR NÄR DU SKA ANSTÄLLA TILL DIGITALA TJÄNSTER

13 tips när du ska rekrytera personal

 1. Innan du påbörjar en rekryteringsprocess så bör du säkerställa att du har tid att genomföra den ordentligt. Att slarva och stressa igenom processen kommer visa sig i slutresultatet.
 2. Bestäm dig redan innan du börjar att rekrytera personal för vem du vill anställa. Tänk inte bara till vilken roll, utan definiera även erfarenheter och personlighetsdrag. Se till att du får ner detta i en intressant och korrekt jobbannons. En korrekt förmedlad beskrivning av jobbet ökar inte bara sannolikheten att hitta rätt kandidat, det ökar också sannolikenheten att personen stannar och trivs med jobbet.
 3. Sprid jobbannonsen i rätt kanaler. Dina egna kanaler är såklart bra för att hitta folk som aktivt söker efter jobb hos just dig, men ofta behöver man nå ut via externa kanaler. Publicera jobbet på relevanta forum, jobba med målgruppsstyrd annonsering och kolla i ditt nätverk. Bristkompetenser är svårare och du bör eventuellt aktivt lägga tid på att headhunta rätt person.
 4. När du påbörjat processen så rör dig så snabbt och effektivt som möjligt igenom processen. Branscher såsom ehandelsbranschen samt jobb inriktade på digitala tjänster är väldigt konkurrensutsatta. Detta betyder att fler än du rycker i samma kandidat och du vill inte förlora en bra kandidat bara för att du inte hunnit återkoppla regelbundet till kandidaterna i ditt urval.
 5. När du träffar kandidater så sälj in både företaget och möjligheten som jobbet innebär till kandidaten. En intervju är inte en envägsprocess där endast kandidaten ska imponera.
 6. Våga vara personlig när du träffar kandidaterna. Den personal som du rekryterar till företaget ska inte bara bli en anställd de ska även passa in på det personliga planet och passa in i er företagskultur.
 7. Var realistisk när du rekryterar personal. Detta gäller både när det gäller erfarenhet och löneläge. Man kan inte hitta någon som kan allt – till minimal lön. Särskilt om man söker specialistkompetenser inom områden såsom digital marknadsföring så kan du förvänta dig ett högre löneläge.
 8. När du intervjuar är det viktigt att du ser bortom tidigare eller nuvarande jobbtitlar. Du bör istället fokusera på kandidatens bedrifter och erfarenheter, dvs vilken kunskap har personen. (Tips: Ladda ner vår guide med 171 intervjufrågor).
 9. Respektera den kompetens kandidaten har och förstå dess värde. Många kandidater hoppar av en process för att de upplever att den framtida chefen inte förstår deras kunskap och värderar den. Detta är framför allt vanligt när man rekryterar personal till tjänster som man själv inte behärskar.
 10. När du väl valt en kandidat som du vill anställa så ge snabbt ett erbjudande och försök att vara öppen för förhandling beroende på vilken typ av roll det är. Rekryterar du personal inom bristkompetenser så gäller det att ha en flexiblare syn på erbjudandet. Ett erbjudande som förkastas av en eller flera kandidater betyder att du måste börja om från början.
 11. När du väl avslutat processen med att rekrytera personal till en viss tjänst och papperna är signerade är processen inte klar – den går bara in i ett nytt skede. Det är säkert en eller några månader till dess att kandidaten börjar sitt nya jobb. Säkerställ att ni håller kontakten under denna tid. Skicka över material och bjud eventuellt in dem till sammankomster redan innan de börjat det faktiska arbetet.
 12. Behåll dina anställda genom att hela tiden visa uppskattning och genom att se till så att din personal utvecklas. Bara för att en duktig kandidat inte aktivt söker jobb så betyder inte det att de inte uppvaktas av folk som värderar deras kompetens. Anställd personal är oftast den mest attraktiva.
 13. Om du inte har tid att göra denna process ordentligt så säkerställ att du tar hjälp av ett rekryteringsföretag som verkligen kan det område och den expertis som du letar efter.

 

Anlita ett rekryteringsföretag

Det enklaste och kanske mest effektiva och snabbaste sättet att rekrytera personal är genom att anlita ett rekryteringsföretag. Vi som arbetatar med rekrytering inom e-handel och digitala tjänster har lång erfarenhet av att hitta, utvärdera och att anställa denna typ av expertkompetens. Vi har dessutom tillgång till ett stort nätverk av kandidater som både gör att vi hittar kandidater och att vi kan korta ner den tid det tar att genomföra en rekryteringprocess. Att ta hjälp med rekrytering sparar tid (och på sikt pengar) då ni kan koncentrera er på er verksamhet och samtidigt få bättre förutsättningar att hitta rätt kandidat enligt era förväntningar och förhoppningar.

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn