Grow With Consultans

Är du intresserad av en konsultlösning?

En offert är helt kostnadsfri och ej bindande. 

Vi erbjuder konsultlösningar för dig som behöver tillfällig eller strategisk kompetens. Utifrån dina behov och målsättningar tar vi fram en lösning anpassad för dig. I vårt nätverk har vi konsulter inom e-handel som är både operativa och strategiska. Vi erbjuder konsulter på alla nivåer och inom alla områden inom e-handel. Kanske behöver du en interimlösning på ledande befattning, en tillfällig projektledare för ett strategiskt projekt eller så behöver du en temporär hjälp att optimera din digitala marknadsföring. Vi har konsulterna inom e-handel som hjälper dig att utveckla verksamheten.
"Genom att vara konsult på E-commerce Recruit fick jag möjligheten att vara verksam på ett otroligt spännande bolag och dessutom i en roll som matchade mina kunskaper och intressen. Dessutom kunde jag fokusera helt på uppdraget då E-commerce Recruit hade satt upp system som innebar minimalt med administrativt arbete för mig som konsult."
Johan Karlsson
Konsult / MASSIVE
"Jag tycker att processen med e-commerce recruit har varit väldigt smidig. Jag kände redan från start att de snabbt förstod vad jag hade tänkt mig och hade redan efter ett par veckor fått en presentation av första urvalet."
Qamyar Ghomi
LRF

Låt oss hjälpa ditt företag också!

Vi skräddarsyr alltid våra konsultlösningar utifrån just ditt behov och dina förutsättningar. Efter kontakt tar vi fram ett förslag som passar just dig.

Konsulter via
E-commerce Recruit

Vi har ett stort antal konsulter i vårt nätverk. Alla uppdrag ser olika ut så för bästa möjliga lösning så utgår vi från ditt behov och tar fram ett förslag utifrån det.  

Varje bolag och situation är unik. Ett potentiellt konsultuppdrag börjar därför med en analys av nuläget för att komma fram till hur vi kan hjälpa dig på bästa sätt. Vår erfarna personal har lång erfarenhet av att hitta/ta fram en konsult hos oss med rätt kompetens.

Nuläget berättar var du är men det är din målsättning som avgör vilken konsult som bäst kan hjälpa dig att nå ditt mål. När vi vet din organisations nuläge och målsättningar framåt så kan vi tillsammans med ditt behov ta fram och presentera de kandidater som vi bäst tror matchar dina förväntningar.

För att lösa ditt konsultbehov så utgår vi från din unika situation. Behöver du en konsult på kort sikt eller på lång sikt, vill du ha en konsult på deltid eller heltid, vilka kompetenskrav har du på konsulten? Vi har konsulter inom alla områden i e-handelsbranschen som kan hjälpa dig att utveckla din verksamhet.

#GrowWithPassion
#GrowWithExperience
#GrowWithKnowledge
#GrowWithNetwork

Vi på E-commerce recruit är övertygade om att det är passionen som gör skillnad i vardagen även om den digitala kompetensen alltid måste vara grunden som får huset att stå.

Alla våra samarbeten grundar sig i långsiktiga och strategiska förhållningssätt med hög leveransprecision. Detta i kombination med att vi har Sveriges största kandidatnätverk inom e-handelssektorn gör oss till din självklara branschspecialist när du är i behov av personallösningar som kan e-handel / digitalt.

Kontakta oss

Telefon: 010 - 199 35 50
Adress: Lilla Torg 4, Malmö
Adress: Franzéngatan 1B, Stockholm

Först
behovsanalys

Av erfarenhet vet vi att en lyckad rekrytering alltid skall utföras strategiskt utefter dess unika behov. För oss är det viktigt att lära känna och förstå din verksamhets organisation och företagskultur för en lyckad rekrytering oavsett var i organisationen behovet uppstår.

Sedan
rekrytering

Samtliga av våra rekryterare är utbildade inom rekrytering och tränade för att definiera styrkor, potential och svagheter i intervjuer med kandidater. Vår personal har även en djup förståelse för e-handel, vilket gör det lättare i förståelsen av vilken person just ni letar efter. 

Sist
kandidatträffar

I slutändan är det du som bestämmer. Innan beslut fattas träffar du därför processens toppkandidater för egna intervjuer. På dessa kandidater tar vi även referenser och genomför eventuella tester. Vi finner i detta steg din nästa e-handelsstjärna.