Fakta om rekrytering

I denna artikel hittar du information om : 

  • vad är rekrytering? 
  • vad betyder ordet rekrytera?
  • vad är skillnaden mellan rekrytering och bemanning?
  • vilken utbildning har en rekryterare? 
  • Vilken lön har en rekryterare?

Vad är rekrytering?

Rekrytering är en process där en organisation söker och väljer ut lämpliga kandidater för en ledig position eller ett uppdrag. Rekryteringsprocessen involverar vanligtvis att identifiera behovet av en ny medarbetare, utarbeta en arbetsbeskrivning och annonsera jobbet, samlar in ansökningar, utvärderar kandidaternas kompetenser och förmågor, intervjuar de mest lämpliga kandidaterna, och tar slutligen beslut om vilken kandidat som ska erbjudas jobbet.

En effektiv rekryteringsprocess är viktig för att hitta rätt person på rätt plats i organisationen och för att säkerställa en jämn och effektiv arbetsprocess. Det är också en viktig del av en organisations strategiska planering eftersom det bidrar till att säkerställa att organisationen har rätt kompetenser och färdigheter på plats för att uppnå sina mål.

Vad betyder rekrytering?

Ordet rekrytering kommer från militärtermen ”rekryter”, som var de nyanställda inom militären som anställdes för att ersätta eller förstärka truppen. Idag används ordet rekrytering generellt när det talas om personalförsörjning, dvs processen att söka, attrahera och kontraktera personal för att utföra någon form av arbete, tjänst eller uppgift.

Vi hjälper dig med kompetensbaserad rekrytering

Vill du veta mer om hur vi kan hitta rätt kompetens till ditt företag? Kontakta oss så berättar vi mer.

Vad är skillnaden mellan rekrytering och bemanning?

Rekrytering är en process som används för att anställa permanent personal för en specifik position eller roll inom en organisation.

Bemanning används som ett alternativ till rekrytering när man behöver personal på tillfällig basis i en organisation. Bemanningsföretag tillhandahåller ofta personal för kortvariga projekt, för att täcka personalbrist under tillfälliga ledigheter eller för att hjälpa organisationer under hög belastning.

Således kan man säga att rekrytering är en permanent lösning för att fylla en ledig position medan bemanning är en tillfällig lösning för att täcka kortsiktiga personalbehov.

Rekryterare utbildning

En person som arbetar som rekryterare eller med rekrytering på ett rekryteringsföretag kan ha en bred utbildningsbakgrund, men det finns vissa vanliga utbildningar som kan vara till nytta i denna typ av arbete.

En vanlig utbildning för rekryterare är en kandidatexamen inom HR management eller arbetspsykologi, vilka ger en förståelse för arbetsmarknadstrender, kandidatbedömning och rekryteringsprocesser. Andra relevanta högre utbildningar kan inkludera en examen inom företagsekonomi, psykologi eller en annan socialvetenskap.

Förutom utbildningar på högskola/universitet så finns det också yrkesutbildningar och kurser som kan vara till nytta för den som vill arbeta som rekryterare, såsom kurser i arbetsrätt, intervjuteknik och rekryteringsteknik. Det finns även privata aktörer som utbildar inom relevanta områden för någon som vill arbeta med rekrytering.

Vidare kan erfarenhet inom HR, personaladministration, försäljning eller kundservice också vara användbart när man söker arbete inom rekrytering. Det är viktigt att ha goda kommunikationsfärdigheter och att kunna arbeta effektivt med människor från olika bakgrunder för att lyckas inom rekrytering. Läs gärna mer om kompetensbaserad rekrytering.

Rekryterare lön

Lönen för en rekrytera varierar beroende på flera faktorer såsom var i landet man bor och hur lång erfarenhet man har i rollen som rekryterare.

I genomsnitt har en rekryterare drygt 44 000 kronor i lön. Detta är utifrån statistik för hela Sverige utan hänsyn till erfarenhet. En rekryterare i början av karriären, som således har en begränsad erfarenhet, har i genomsnitt 34 500 kronor i lön och en rekryterare med mer än 10 års erfarenhet har i genomsnitt runt 57 000 kronor i lön.

Variationen på lön för rekryterare är dock stor och utifrån ovan löner kan du utgå ifrån att det finns variationer på runt 7 000 kronor både upp och ner. Du ska också ha med dig att dessa löner även inkluderar den rörliga lönen (bonus / provision) som ofta är en stor del av en rekryterares lön. Variationer på lön förekommer också beroende på var man bor. Lönen för en rekryterare är högre i Stockholm än i övriga Sverige.

Rekrytering och E-commerce Recruit

Vi på E-commerce Recruit är ett nischat rekryteringsföretag inom e-handel och digital marknadsföring. Våra rekryterare har djup insikt i områdena, vilket krävs för att de ska kunna utvärdera kompetensen inom e-handel och digital marknadsföring. Utöver detta har vår person gedigen erfarenhet inom rekrytering och är utbildade inom fördomsfri och kompetensbaserad rekrytering.

Vill du arbeta med rekrytering och tycker att E-commerce Recruit verkar vara en bra match? Kontakta oss gärna för att höra vilka möjligheter som finns just nu.

Kontakta oss

Vill du ha hjälp med rekrytering och söker personal som har digital kunskap? Kontakta oss för att veta mer om hur vi kan hjälpa dig. 

E-post:
info@ecommercerecruit.se

Telefon:
010-199 35 50

Plats:
Hela Sverige