Personallösningar inom marknad och kommunikation

Är du intresserad av våra rekryteringstjänster?

En offert är helt kostnadsfri och ej bindande. 
Vi arbetar i hela Sverige.

malarfarg-rosa1

Vi är ett rekryteringsföretag som fokuserar på kompetenssäkring inom marknad och kommunikation. Som specialister på digitala kompetenser så kan vi säkerställa rätt kompetens när du ska rekrytera personal till bolag som satsar på en modern marknads- och kommunikationsavdelning. Några exempel på roller vi rekryterar är CRM-Manager, CMO, Copywriter, Digitala marknadsförare, Social Media Manager, COO, Performance Marketing Managers, Marknadschefer, Designers, Kommunikatörer och liknande roller inom marknad och kommunikation.  

Personal till marknadsavdelningen

Utvecklingen går idag oerhört fort, och för att hänga med gäller det att säkra upp med digital kompetens även i traditionella bolag. Att arbeta med automatisering, nyhetsbrev, AI, Sociala Medier är idag ett måste.

Kompetensbaserade rekrytering

För oss är det viktigt att processen att hitta rätt person utgår från kompetens. Vi arbetar därför aktivt för att undvika fördomar i våra processer samt för att säkerställa mångfald och diversifiering i alla steg.

Digitalt nätverk

Vi har exklusiva partners för att nå specialister inom vårt område. Våra jobb syns bland annat på ehandel.se och i Tony Hammarslunds nyhetsbrev som når nästan 5000 marknadsförare.

Låt oss hjälpa ditt företag också!

Vi skräddarsyr alltid våra rekryteringslösningar utifrån just ditt behov och dina förutsättningar. Några exempel på roller vi rekryterar är CRM-Manager, Copywriter, Digitala marknadsförare, Social Media Manager, Performance Marketing Managers, Marknadschefer, Designers, Kommunikatörer och liknande roller inom marknad och kommunikation.  

Personallösningar via
E-commerce Recruit

E-commerce Recruit kommer från e-handelsbranschen vilket gör att vi har en djup expertis och förståelse inom digital marknadsföring, varumärkesbyggande och kommunikation. Vår långa erfarenhet och passion är en av nycklarna till varför vi varit så framgångsrika. Här bredvid kan du läsa mer om vad vi erbjuder.

För oss på E-commerce Recruit är det självklart att arbeta med kompetensbaserad rekrytering. Många av våra uppdrag handlar om specialistroller där kompetensen är i fokus, vilket gör det än viktigare att fokusera på just detta i rekryteringsprocessen.

Kompetensbaserad rekrytering låter kompetens, potential och objektivitet vara i fokus för att säkerställa att den mest lämpade individen får den erbjudna rollen. Vi minskar på detta sätt risken för felrekrytering, vilket sparar dig pengar på både kort och lång sikt.

Ett mångfaldsarbete bör alltid inkluderas alla processer. Detta handlar om att man förutom att titta på kompetens som krävs för själva arbetet även tittar på hur man kan komplettera och berika teamets och organisationens kompetens. För att helheten ska fungera så är det ofta bra med olika erfarenheter och personliga egenskaper som kompletterar själva kompetensen.

E-commerce Recruit förstår komplexiteten och den strategiska vikten som marknads- och kommunikationsavdelningen har i dagens organisation. En allt mer digitaliserad värld innebär stora möjligheter för företag, men också enorma utmaningar. Företag behöver få en allt större förståelse för den snabba utvecklingen och de möjligheter som detta ger företag. Vi har hjälpt många företag att hitta rätt kompetens för att säkra behovet på både kort- och lång sikt. 

Vi på E-commerce Recruit erbjuder personallösningar efter dina behov. Vill du anställa kan vi hjälpa dig med rekrytering. Behöver du hjälp att hitta specialistkompetens eller endast vill hitta den bästa tillgängliga kandidaten inom ett område så erbjuder vi tjänster inom search / executive search. Vill du istället ha en interimlösning eller en konsult så kan vi även erbjuda detta inom området marknad och kommunikation.

När vi i en process har byggt upp ett brett urval av intressanta kompetenser till tjänsten sätter vi igång med det mer traditionella rekryteringsarbetet. Här är vår långa erfarenhet som rekryteringsföretag direkt avgörande. Vi tycker att det är viktigt att alla delar genomförs av hög kvalité och med hög kompetens inom rekryteringshantverket. Detta för att kunna säkra rätt kompetens och mångfald samt fördomsfria processer under hela processen. Vi har därför kompetens i bolaget som tillsammans har mer än 25 års erfarenhet av rekryteringshantverket.

"Panduro befinner sig just nu i en transformation där e-handeln växer kraftigt. För oss har det är varit oerhört tacksamt att ha en partner som E-commerce Recruit som verkligt har erfarenhet av e-handel och förstår vårt behov.”
Philip Mossinger
CMO / Panduro
"Jag tycker att processen med e-commerce recruit har varit väldigt smidig. Jag kände redan från start att de snabbt förstod vad jag hade tänkt mig och hade redan efter ett par veckor fått en presentation av första urvalet."
Qamyar Ghomi
LRF

#GrowWithPassion
#GrowWithExperience
#GrowWithKnowledge
#GrowWithNetwork

Vi på E-commerce recruit är övertygade om att det är passionen som gör skillnad i vardagen även om den digitala kompetensen alltid måste vara grunden som får huset att stå.

Alla våra samarbeten grundar sig i långsiktiga och strategiska förhållningssätt med hög leveransprecision. Detta i kombination med att vi har Sveriges största kandidatnätverk inom e-handelssektorn gör oss till din självklara branschspecialist när du är i behov av personallösningar som kan e-handel / digitalt.

Kontakta oss

Kontakta oss om du söker en personallösning inom marknad och kommunikation. 

Telefon: 010 - 199 35 50
Adress: Lilla Torg 4, Malmö
Adress: Drottninggatan 33, Stockholm

Först
behovsanalys

Av erfarenhet vet vi att en lyckad rekrytering alltid skall utföras strategiskt utefter dess unika behov. För oss är det viktigt att lära känna och förstå din verksamhets organisation och företagskultur för en lyckad rekrytering oavsett var i organisationen behovet uppstår.

Sedan
rekrytering

Samtliga av våra rekryterare är utbildade inom rekrytering och tränade för att definiera styrkor, potential och svagheter i intervjuer med kandidater. Vår personal har även en djup förståelse för e-handel, vilket gör det lättare i förståelsen av vilken person just ni letar efter. 

Sist
kandidatträffar

I slutändan är det du som bestämmer. Innan beslut fattas träffar du därför processens toppkandidater för egna intervjuer. På dessa kandidater tar vi även referenser och genomför eventuella tester. Vi finner i detta steg din nästa e-handelsstjärna.