Head of E-commerce

Referens

#GrowWithHobby

Panduro är ett bolag med lång historia som nu är i kraftig tillväxt när det kommer till den digitala affären. De satsas mycket på att ta ytterligare mark och ett steg i denna satsning var att anställa en Head of E-commerce.

Vi på E-commerce Recruit fick uppdraget att hitta denna person som skulle ha huvudansvar för att driva en lönsam tillväxt för bolaget samtidigt som personen arbetar för att driva på dess digitala transformation.

För att lyckas i rollen bedömde vi att Panduros nya Head of E-commerce behöver ha hunnit skapa sig en nödvändig bredd inom e-handel och ha en djup förståelse för hela den digitala affären. Personen måste även vara van att sätta och utvärdera KPI:er för olika delar inom verksamheten och ha förmågan att utifrån siffror och analys hitta nya vägar till kommersiella och lönsamma lösningar.

Arbetsprocessen via E-commerce Recruit

Alla våra processer innehåller olika delar vars proportion skiljer sig åt för tjänst till tjänst. Det gemensamma för de flesta tjänsterna är att en majoritet av slutkandidaterna kommer från vårt enorma nätverk av e-handelskompetenser.

När uppdraget att hitta en Head of E-commerce landar på vårt bord börjar processen med att vi gör en djupdykning i vårt interna nätverk. Med ett av Sveriges största nätverk av e-handelskompetenser så är det här vi ofta hittar några av de allra bästa kandidaterna.

Vid den här typen av tillsättningar är det även värdefullt att gå ut med en annons och information i olika kanaler. Syftet med detta är tvådelat; att säkerställa att man når ut till alla de kandidater som vill arbeta på företaget och för att stärka företagets varumärke med hjälp av employer branding. I denna process arbetade vi mycket med sociala medier där vi har en bred men relevant målgrupp inom digitalt.

För att nå ut maximalt och verkligen fånga alla jobbsökande går vi även ut med traditionella annonser. Ibland nyttjar vi även traditionella plattformar men primärt använder vi oss av våra egna jobbannonskanaler såsom Ehandel.se och Dagens Analys.

På toppen av allt annat lägger vi alltid in search / headhunting i alla våra processer och tar aktivt kontakt med de kandidater som inte aktiv söker jobb – men som vi tror är lämpade för tjänsten.

När vi väl byggt upp ett brett urval av intressanta kompetenser till tjänsten sätter vi igång med det mer traditionella rekryteringsarbetet. Vid tillsättningar av högre tjänster likt denna är det viktigt att dessa delar genomförs av hög kvalité och med hög kompetens inom både rekrytering och e-handel. Detta för att kunna säkra kompetensen under intervjuer och vid referenstagning. Denna tjänst hanterades av Sanny Malmberg som är Senior rekryterare med mer än 10 års erfarenhet av tillsättning av olika e-handelskompetenser.

Panduros Head of E-commerce

Jimi Rasmussen rekryterades till tjänsten Head of E-commerce på Panduro, redo att leda utvecklingen av Panduros e-handel. Han fanns i vårt interna nätverk och blev snabbt en av toppkandidaterna till tjänsten.
Jimi kommer från en roll som Marknadschef och IT-ansvarig på Happy Green, som han även var med och grundade för Bonniers räkning. Han har lång erfarenhet av e-handel och har tidigare arbetat på företag som CDON och Tailor Store.

”Som head of e-commerce leder jag utvecklingen av Panduro.com och säkerställer en fortsatt bra tillväxt av deras e-handelsbutik och försäljningskanaler på nätet. Tillsammans med ett bra e-handelsteam och alla fina butiker inom retail ska vi fortsätta utveckla vår omniupplevelse av Panduro.com.” säger Jimi Rasmussen.

 > Läs mer om tillsättningen på E-handel.se

Låt oss hjälpa ditt företag också!

 #GrowWithPassion

Philip mossinger, CMO

"Panduro befinner sig just nu i en transformation där e-handeln växer kraftigt. För oss har det är varit oerhört tacksamt att ha en partner som E-commerce Recruit som verkligt har erfarenhet av e-handel och förstår vårt behov.”

panduro

Om Panduro

Panduro erbjuder artiklar som utvecklar både barns och vuxnas kreativitet genom inspiration och idéer. De strävar efter att upplevas som innovativa och skapa nya segment inom vår marknad. Deras kunder, medarbetare, leverantörer och andra intressenter ska känna förtroende för dem tack vare deras produkters kvalitet, deras sociala ansvar och deras miljöarbete. Panduro sysselsätter cirka 900 medarbetare inom koncernen och har verksamhet i sju länder.

Är du nyfiken på att höra mer om Panduro så lyssna gärna på intervjun med Panduros VD, Rickard Kemfors. Avsnittet hittar du via knappen eller där poddar poddar finns att ladda ner.