HEADHUNTING / EXECUTIVE SEARCH

Söker du specialistkompetens eller vill tillsätta senior expertis?

En offert är helt kostnadsfri och ej bindande. 

Executive Search är en djupgående process där vi utifrån kundens specifikationer hittar kompetens efter specifika kriterier. Ofta handlar det om specialistkompetenser eller tillsättningar av tjänster högt upp i organisationen. Detta arbete börjar med en gedigen kartläggning av marknaden, där vi identifierar, kontaktar och attraherar de individer som är bäst lämpade för den aktuella rollen. Med Executive search tar du del av vårt enorma kandiatnätverk samtidigt som vi söker upp och handplockar kandidater via uppsökande arbete. 

Några av de roller vi tillsatt är:
CEO till Wakakuu COO/CEO till Stronger Head of E-commerce till Uhip CEO till My Perfect Day Chief Commercial Officer till MORJAS CEO till Skapamer

Seniora rekryterare

För att lyckas i arbetet med executive search / headhunting så krävs ett stort nätverk som byggs över tid. På E-commerce Recruit har vi seniora rekryterar med många års erfarenheter av processhantverket.

E-handel / Digital marknadsföring

Vi är specialister på att hitta kompetens inom e-handel och digital marknadsföring. I vår roll som nischat bolag arbetar vi ständigt med att bygga upp ett enormt nätverk av de bästa talangerna i branschen.

Executive Search / Headhunting

Vi har framgångsrikt tillsatt specialister och ledare på många av Sveriges mest framgångsrika företag. Många gånger gäller det i roller som CEO, COO, CMO eller andra roller på ledningsgruppnivå.

"En väldigt stor fördel med ett långsiktigt och strategiskt samarbete är att E-commerce Recruit inte bara lärt känna företaget - de har även lärt känna mig som ledare. De kan därför hitta kandidater som både uppfyller grundkraven och som har den personlighet och det arbetssätt som passar min organisation och min ledarstil."
Emilie Persson
CMO / Home Furnishing Nordic
“Vi försökte själva hitta någon till tjänsten men fann det svårt att hitta rätt person. När vi väl tog in E-commerce Recruit gick det väldigt fort. Det var tack vare deras stora kontaktnät som Elsa dök upp på vår radar.”
David Olhed
CDON

Låt oss hjälpa ditt företag också

Vi skräddarsyr alltid våra searchuppdrag utifrån just ditt behov och dina förutsättningar. Vi kan exempelvis hjälpa dig när du behöver en ny marknadschef, en e-handelschef, en specialist inom digital marknadsföring eller en COO eller CEO. Vi arbetar i hela Sverige med kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Executive Search via
E-commerce Recruit
Alla våra searchprocesser anpassas efter kundens behov och beroende på vilken typ av specialistroll eller chefsroll som söks i det specifika fallet. Vi har lång erfarenhet av att framgångsrikt jobba med Executive Search / headhunting inom E-handel / digitalt.

För att säkerställa att vi hittar rätt kompetens börjar vi med att kartlägga marknaden för lokalisera de bästa och mest lämpade kandidaterna. I detta arbete söker vi aktivt upp och kontaktar personer via både interna och externa kanaler.

Med ett av Sveriges största nätverk av e-handelskompetenser så är det här vi ofta hittar några av de allra bästa kandidaterna.

Med lång erfarenhet av branschen så har vi också ett stort personligt nätverk där vi har personlig kontakt med många seniora profiler inom e-handel. Många av dessa personer söker inte aktivt jobb, men i förtroende har vi löpande kontakt om rätt tjänst skulle dyka upp.

Vid Executive Search använder vi annonsering främst i varumärkessyfte och för att verkligen säkerställa att ingen kandidat missas. Primärt förlitar vi oss dock på vårt unika nätverk och vår förmåga att att via uppsökande arbete hitta rätt kandidat.

Vi tycker att det är viktigt att alla delar i processen genomförs med hög kvalité och med hög kompetens inom både rekrytering och e-handel. Detta för att kunna säkra kompetensen under hela vägen fram tills det att ni får ta del av kandidaterna. Vi har därför kompetens i bolaget som tillsammans har mer än 10 års erfarenhet av rekryterings- och headhuntinghantverket och lika lång erfarenhet av e-handelsbranschen.

I vissa fall vill du själv göra en större del av rekryteringsprocessen. Då kan vi hjälpa dig med second opinion eller tester av utvalda slutkandidater.

#GrowWithPassion
#GrowWithExperience
#GrowWithKnowledge
#GrowWithNetwork

Vi på E-commerce recruit är övertygade om att det är passionen som gör skillnad i vardagen även om den digitala kompetensen alltid måste vara grunden som får huset att stå.

Alla våra samarbeten grundar sig i långsiktiga och strategiska förhållningssätt med hög leveransprecision. Detta i kombination med att vi har Sveriges största kandidatnätverk inom e-handelssektorn gör oss till din självklara branschspecialist när du är i behov av personallösningar som kan e-handel / digitalt.

Kontakta oss

Vill du ha hjälp med search / executive search / headhunting för att hitta en specialist eller ledare inom e-handel och digital marknadsföring så tveka inte att höra av dig.

Telefon: 010 - 199 35 50
Adress: Lilla Torg 4, Malmö
Adress: Kungsgatan 20, Göteborg
Adress: Drottninggatan 33, Stockholm

Först
behovsanalys

Av erfarenhet vet vi att en lyckad rekrytering alltid skall utföras strategiskt utefter dess unika behov. För oss är det viktigt att lära känna och förstå din verksamhets organisation och företagskultur för en lyckad rekrytering oavsett var i organisationen behovet uppstår.

Sedan
rekrytering

Samtliga av våra rekryterare är utbildade inom rekrytering och tränade för att definiera styrkor, potential och svagheter i intervjuer med kandidater. Vår personal har även en djup förståelse för e-handel, vilket gör det lättare i förståelsen av vilken person just ni letar efter. 

Sist
kandidatträffar

I slutändan är det du som bestämmer. Innan beslut fattas träffar du därför processens toppkandidater för egna intervjuer. På dessa kandidater tar vi även referenser och genomför eventuella tester. Vi finner i detta steg din nästa e-handelsstjärna.