Grow With Headhunting

Söker du specialistkompetens eller vill tillsätta senior expertis?

En offert är helt kostnadsfri och ej bindande. 

Headhunting är en djupgående process där vi utifrån kundens specifikationer hittar kompetens efter specifika kriterier. Ofta handlar det om specialistkompetenser eller tillsättningar av tjänster högt upp i organisationen. Dessa roller läggs ofta inte ut med annons, utan allt sköts genom uppsökande kontakter där tjänsten presteras för utvalda kandidater. Vi är experter på Headhunting inom e-handel / digitalt.

"En väldigt stor fördel med ett långsiktigt och strategiskt samarbete är att E-commerce Recruit inte bara lärt känna företaget - de har även lärt känna mig som ledare. De kan därför hitta kandidater som både uppfyller grundkraven och som har den personlighet och det arbetssätt som passar min organisation och min ledarstil."
Emilie Persson
CMO / Home Furnishing Nordic
“Vi försökte själva hitta någon till tjänsten men fann det svårt att hitta rätt person. När vi väl tog in E-commerce Recruit gick det väldigt fort. Det var tack vare deras stora kontaktnät som Elsa dök upp på vår radar.”
David Olhed
CDON

Låt oss hjälpa ditt företag också

Vi skräddarsyr alltid våra headhuntinguppdrag utifrån just ditt behov och dina förutsättningar. Efter kontakt tar vi fram ett förslag som passar just dig. Kontakta oss om Headhunting inom e-handel / digitalt.

Headhunting via
E-commerce Recruit

Alla våra headhuntingprocesser anpassas efter kundens behov och beroende på vilken typ av specialistroll eller chefsroll som söks i det specifika fallet. Vi har lång erfarenhet av att framgångsrikt jobba med headhunting inom E-handel / digitalt.

Våra processer börjar alltid i att vi går igenom vårt eget nätverk av kandidater. Med ett av Sveriges största nätverk av e-handelskompetenser så är det här vi ofta hittar några av de allra bästa kandidaterna.

Med lång erfarenhet av branschen så har vi också ett stort personligt nätverk där vi har personlig kontakt med många seniora profiler inom e-handel. Många av dessa personer söker inte aktivt jobb, men i förtroende har vi löpande kontakt om rätt tjänst skulle dyka upp.

Vid headhunting använder vi sällan annonsering utan vi förlitar oss helt på vårt nätverk och vår förmåga att att via uppsökande arbete hitta rätt kandidat.

Vi tycker att det är viktigt att alla delar i processen genomförs med hög kvalité och med hög kompetens inom både rekrytering och e-handel. Detta för att kunna säkra kompetensen under hela vägen fram tills det att ni får ta del av kandidaterna. Vi har därför kompetens i bolaget som tillsammans har mer än 10 års erfarenhet av rekryterings- och headhuntinghantverket och lika lång erfarenhet av e-handelsbranschen.

#GrowWithPassion
#GrowWithExperience
#GrowWithKnowledge
#GrowWithNetwork

Vi på E-commerce recruit är övertygade om att det är passionen som gör skillnad i vardagen även om den digitala kompetensen alltid måste vara grunden som får huset att stå.

Alla våra samarbeten grundar sig i långsiktiga och strategiska förhållningssätt med hög leveransprecision. Detta i kombination med att vi har Sveriges största kandidatnätverk inom e-handelssektorn gör oss till din självklara branschspecialist när du är i behov av personallösningar som kan e-handel / digitalt.

Kontakta oss

Telefon: 010 - 199 35 50
Adress: Lilla Torg 4, Malmö
Adress: Franzéngatan 1B, Stockholm

Först
behovsanalys

Av erfarenhet vet vi att en lyckad rekrytering alltid skall utföras strategiskt utefter dess unika behov. För oss är det viktigt att lära känna och förstå din verksamhets organisation och företagskultur för en lyckad rekrytering oavsett var i organisationen behovet uppstår.

Sedan
rekrytering

Samtliga av våra rekryterare är utbildade inom rekrytering och tränade för att definiera styrkor, potential och svagheter i intervjuer med kandidater. Vår personal har även en djup förståelse för e-handel, vilket gör det lättare i förståelsen av vilken person just ni letar efter. 

Sist
kandidatträffar

I slutändan är det du som bestämmer. Innan beslut fattas träffar du därför processens toppkandidater för egna intervjuer. På dessa kandidater tar vi även referenser och genomför eventuella tester. Vi finner i detta steg din nästa e-handelsstjärna.