Framgång och expansion i E-handelsbranschen

Allt fler företag i e-handelsbranschen väljer nu att anställa personal. E-commerce Recruit är experter på att hitta just e-handelskompetenser och de har det senaste året haft en enorm framgång.

För många företag i e-handelsbranschen så har man sett en positiv tillväxt under det speciella året 2020 som mest förknippats med Covid-19. På E-commerce Recruit så såg de att många e-handelsföretag var avvaktande inför att anställa personal trots en ökad försäljning. Med denna data i bakhuvudet valde E-commerce Recruit att satsa sig ur krisen, då de var säkra på att tillväxt över tid oftast leder till rekrytering. Med facit i hand visades det sig vara helt rätt beslut och de lyckades åstadkomma en bra tillväxt trots den rådande situationen. De ser nu också att allt fler företag tror på en ljus framtid och att allt fler väljer att anställa personal.

”För många rekryteringsföretag har det varit tufft under 2020 och många har tvingats att permittera och säga upp personal då företag valt att inte anställa på grund av den osäkra situationen. Som ett nischat bolag med stor tilltro på den bransch vi rekryterat inom valde vi att satsa oss ur krisen, vilket varit väldigt framgångsrikt. Vi har både kunnat behålla vår personal och framgångsrikt vuxit våra marknadsandelar som rekryteringspartner på e-handelsmarknaden. En stor framgångsfaktor för oss har varit vårt marknadsarbete där vi kraftfullt stärkt vårt kandidatnätverk genom unika och innovativa aktivitet ”, berättar Sanny Malmberg, CEO på E-commerce Recruit

E-handeln och digitala tjänster har i Sverige haft många outvecklade branscher där andelen försäljning via e-handel / digitalt varit lägre än vad den varit i många andra e-handelsstarka länder. Under pandemiåret 2020 tog många branscher fart och den digitala utvecklingen påskyndades. Inom flera områden hämtades flera års utveckling in på relativt kort tid. Många som tidigare inte handlat digitalt handlade på nätet för första gången för att slippa gå ut. Apoteken såg exempelvis en stor tillströmning av en ny kundgrupp som inte handlat på nätet tidigare. Sannolikt skapar detta ett nytt beteende och nya kunder som upptäckt e-handeln.

Satsar i Stockholm

Med den snabba förändring vi nu ser i samhället väljer vi att satsa ytterligare i vår verksamhet. Många företag har sitt säte i Stockholm och E-commerce Recruit har redan en etablerad och stark närvaro, men väljer nu att stärka upp den ytterligare. Från och med årsskiftet arbetar nu Oscar Eidering som rekryteringssansvarig i Stockholm där han utgår från vårt kontor på Franzéngatan.

Oscar har en kombinerad erfarenhet av rekrytering och e-handel. Han har både startat och drivit ett flertal e-handelsbutiker och även varit anställd som E-commerce Manager i ett etablerat bolag. Med Oscar får vi tillskott av en riktigt vass rekryterare med stor och nödvändig förståelse för såväl e-handelsbranschen som rekryteringshantverket.

På frågan vad Oscar tror att han främst kommer att bidra med svarar han:

”Med erfarenhet av att själv hantera många av de utmaningar en e-handelsorganisation möter dagligen vill jag stötta våra kunder i att hitta rätt kompetens och bygga framgångsrika team. Långsiktigt hoppas jag att bidra till att säkerställa E-commerce Recruit som en viktig och självklar strategisk partner för att bygga framgångsrika organisationer bland Sveriges e-handlare samt vara en viktig kugge på bolagets fortsatta tillväxtresa.” säger Oscar Eidering rekryteringsansvarig på E-commerce Recruit i Stockholm.

Vill ni prata e-handel och rekryteringslösningar är ni varmt välkomna att kontakta Oscar. Ni når honom på 070-818 81 55 eller via oscar@ecommercerecruit.se.

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn