Hej,

Jag är Danny Nygård. 

E-commerce Manager

01

E-commerce MAnager

Våra kunder ber oss ofta om hjälp när de ska anställa eller vill hyra en E-commerce Manager. En e-commerce manager är ofta en nyckelperson inom en e-handelsorganisation och därför också en väldigt viktig roll i företaget.

Vi får ofta frågan om att hjälpa till att hitta rätt person för rollen till följd av vår långa erfarenhet och våra tidigare resultat av att framgångsrikt hjälpa kunder att hitta just en E-commerce Manager. I vårt arbete utgår vi från helheten – dvs hur ser er verksamhet ut, hur planerar ni er framtida organisation, vad har fungerat historiskt och vilken profil kommer hjälpa er att nå era förväntade resultat.

02

Vad gör en e-commerce manager?

För en E-commerce Manager finns det inte en given arbetsbeskrivning. Rollen är helt beroende av er verksamhet och er organisation. Ju större bolag ju mer strategisk blir E-commerce Managern och ju mindre bolag ju mer operativ blir personen. Här är 6 saker som en E-commerce Manager ofta är ansvarig för:
 •      Det strategiska arbetet med e-handeln
 •      För hantering av kampanjer och produkter
 •      Kundupplevelsen
 •      Webbsidans funktionalitet 
 •      Marknadsföring, försäljning och uppföljning.
 •      Projektledning mellan olika avdelningar
Att dessa saker ligger under E-commerce Managerns ansvar innebär inte att personen arbetar operativt med alla uppgifter. En E-commerce Manager bör dock ha den övergripande kompetensen för att vägleda andra som eventuellt rapporterar till honom eller henne. E-commerce managern bör även ha förmågan att se helheten för hela e-handelsverksamheten.

03

Ska du anställa en e-commerce manager?

Ska du förändra din organisation eller ersätta en tidigare E-commerce Manager? Då finns det några saker du bör säkerställa för att veta att personer faktiskt klarar av uppgiften.

En lämpad person bör förstå den data och de KPIer som vanligen analyseras i ett bolag. Detta betyder dock inte alltid att personen i detalj ska veta hur man plockar fram själva siffrorna. Viktigast är att personen förstår innebörden och vet hur man ska agera utifrån siffrorna.

Då rollens karaktär ofta skiljer sig beroende på e-handelsföretagets storlek så kan det vara smart att anställa en kandidat som arbetet i ett bolag av liknande storlek eller snäppet större. Är skillnaden på bolagsstorleken för stor så kan det dock innebära att arbetssätt och metoder är helt olikt – vilket gör att kandidaten inte kommer kunna prestera lika bra.

04

E-commerce manager – en nyckelroll

E-commerce Managern är ofta den person som arbetar i mitten av organisationen och projektledningen går både inom och utom avdelningens gränser. Internt ska personen leda avdelningens personal men även kravställa gentemot andra delar inom företaget såsom logistik och IT. En E-commerce Manager bör även ha beställarkompetens gentemot eventuella tredjeparts leverantörer.

Viktigaste när man anställer en ny E-commerce Manager är att personen kompletterar de övriga kompetenserna inom organisationen. Har ni riktiga supertalanger anställda inom SEM och SEO så behöver dessa kompentenser inte vara lika starka hos den tilltänkta kandidater som ny E-commerce Manager. Leta då istället efter strategiska egenskaper eller egenskaper inom användarvänlighet, kampanjskapande, lojalitetsbyggande eller liknande.

Här nedanför följer några tips och idéer på möjliga intervju frågor när du ska anställa en E-commerce Manager.

05

Intervjufrågor till en e-commerce manager?

 1. Vilka KPIer tycker du är viktiga och varför?
 2. Vad gör du för att lyckas uppnå dessa KPI och kan du kort beskriva hur du arbetar som e-commerce manager för att nå dessa?
 3. Berätta för mig hur du skulle arbeta med en e-handelsbudget och deras stödjande KPIer.
 4. Berätta om något lyckat e-handelsprojekt du genomfört och om hur du skulle kunna lyckas ännu bättre nästa gång du gör samma sak.
 5. Vad tycker du om med våra produkter / vårt företag och vad tycker du inte om? Vad skulle du vilja ändra?
 6. Vilken roll är enligt din åsikt den allra viktigaste i en ehandelsorganisation?
 7. Hur skulle du beskriva det optimala e-handelsflödet avseende köpprocessen?
 8. Vilka tjänster tycker du man ska ha internt respektive köpa in? Varför?
 9. Vilken trend eller nyhet har du nyligen läst om som du tror kan påverka vår verksamhet eller e-handelsbranschens som helhet?
 10. Hur stort var det e-handelsföretag du tidigare arbetat på? (följ upp med – hur stort var det när du började)
 11. Jobbet kommer att bestå av tre typer av arbete; marknadsföring, personalledning och analys. Hur skulle du procentuellt fördela din tid mellan dessa tre typer av arbete?
 12. Kan du nämna några strategier eller metoder som ett e-handelsföretag kan använda för att öka andelen återkommande kunder och upprepade köp?
 13. Vilka system har du tidigare använt som e-commerce manager för att följa upp och utvärdera olika e-handelsprojekt?
 14. Hur håller du dig uppdaterad med det senaste inom e-handel?
 15. Varför vill du ha detta jobb? Varför vill du jobba här? Och varför nu?

06

Varför bör du ta hjälp när du ska
anställa en E-commerce Manager?

Det är lätt att tänka att man kan göra det själv. Många gånger är det dock bättre att ta hjälp vid rekrytering av en ny medarbetare. Några fördelar är att man får en ”second opinion” på potentiella kandidater. Man får även en strategisk genomlysning av organisationen och hjälp att från ett externt perspektiv se hur rollen vid en nyanställning bör utformas på bästa sätt för att klara av framtida behov. Glöm inte att ett rekryteringsföretag med specialistkompetens inom e-handel inte gör annat än att prata med e-handlare och e-handelspersoner – vilket ger oss en enorm kunskap.

Kontakta oss

Vill du ha hjälp med att hyra eller rekrytera en E-commerce Manager? Kontakta oss för offert!

Vi har Sveriges största nätverk av e-handelskompetenser. 

E-post: 
sanny@ecommercerecruit.se

Telefon:
072 – 600 64 22