Hej,

Jag är Jean Danielsson. 

Digital marknadsförare

01

Digital marknadsförare

Våra kunder ber oss ofta om hjälp när de ska anställa en Digital marknadsföre. Rollen är bred och en digital marknadsförare kan idag även titulera sig som t.ex. digital strateg, digital specialist, onlinemarknadsförare eller medieplanerare.  

I rollen kan man arbeta med flera olika områden kontinuerligt men det finns även möjlighet att nischa sig. Allt beror egentligen på vad det är för typ av företag, hur deras organisation ser ut och vad företaget är i behov av.  

Vi får ofta frågan om att hjälpa till att hitta rätt person för rollen till följd av vår långa erfarenhet och våra tidigare resultat av att framgångsrikt hjälpa kunder att hitta kompetens inom just digital marknadsföring. I vårt arbete utgår vi från helheten – dvs hur ser er verksamhet ut, hur planerar ni er framtida organisation, vad har fungerat historiskt och vilken profil kommer hjälpa er att nå era förväntade resultat.

02

Vad gör en digital marknadsförare?

En digital marknadsförare har oftast en bred nyckelroll och kan arbeta i både en större organisation eller i ett mindre e-handelsföretag. Arbetsuppgifterna kan variera beroende på hur ert företag ser ut. I yrket har det blivit allt viktigare att förstå människors digitala rörelse-och beteendemönster för att kunna fånga upp potentiella kunder på rätt sätt. Kort sagt, det huvudsakliga arbetet innebär att få företaget att synas så mycket som möjligt på samtliga digitala plattformar och locka relevant trafik för att i slutändan kunna öka försäljningen.  

 Här nedan listas 6 olika arbetsområden som en digital marknadsförare oftast arbetar med:  

 • Sociala medier 

Varumärkeskännedom är en av de viktigaste delarna av sociala medier och handlar mycket om att skapa synlighet i olika digitala kanaler som t.ex. Facebook, Instagram, YouTube och LinkedIn.  

 • Content Marketing 

Målet med content marketing är att fånga besökaren med intressant innehåll genom t.ex. bloggar, onlinekurser, e-böcker, podcasts etc.  

 • SEO (Sökmotoroptimering)

SEO handlar om att förbättra synligheten på Google’s organiska sökresultat bland annat med hjälp av relevanta sökord. 

 • PPC (Pay-per-click)

PPC innebär att driva trafik till sin webbsida genom betalannonser på t.ex. Google och företaget betalar endast när någon klickar på annonsen.  

 • Affiliate Marketing 

Affiliate Marketing är marknadsföring via partnerskap och är en av de äldsta formerna av marknadsföring. Det innebär att ett företag låter andra företag eller personer göra reklam för ens produkter eller varumärke. Här ingår influencer marketing som har expanderat de senaste åren.  

 • Remarketing

Remarketing går ut på att rikta sin marknadsföring till personer som tidigare har varit i kontakt med företagets varor eller tjänster.  

03

Ska du anställa en digital marknadsförare?

Ska du utöka din organisation eller ersätta en tidigare digital marknadsförare? Då är det en fördel att säkerställa några viktiga punkter innan.  

 • Som tidigare nämnts är det av stor betydelse att en digital marknadsförare har en förståelse för människors beteenden och rörelsemönster på olika digitala plattformar. Hur personen ska kunna kommunicera på rätt sätt för att nå den rätta målgruppen är en av de centrala delarna. 

 • En skicklig digital marknadsförare behöver ha kunskap och inte mindre en nyfikenhet på hur olika verktyg och digitala tjänster fungerar för att kunna göra ett bra arbete. Personen behöver hålla sig uppdaterad i en föränderlig bransch där det ständigt dyker upp nya viktiga verktyg. 

 • Ett analytiskt sinne är av stor vikt för att lyckas i rollen. Att inte enbart kunna avläsa data utan att faktiskt analysera data, vad informationen betyder och mäta resultat är nödvändigt eftersom det är utifrån de värdena som personen sedan kan dra avgörande slutsatser för organisationen. 

 • En kreativ sida är en fördel som digital marknadsförare eftersom en del av arbetet innehåller skapande av olika slag. Design av webbsida, videos, textinnehåll, kampanjer och fotografering är delar som kan vara viktiga i yrket och som kräver ett visuellt förhållningssätt. 

04

Intervjufrågor till en Digital marknadsförare?

 1. Vill du kort beskriva din tidigare yrkesroll?
 2. Kan du ge exempel på några viktiga KPI:erför ett tjänstbaserat företag när det kommer till digital marknadsföring?  
 3. Hur skulle du börja arbeta i en organisation som helt saknar en strategi eller mätplan?
 4. Hur skulle du beskriva en lyckad dag på jobbet? Har du något exempel?
 5. Vilken trend eller nyhet i den digitala världen som du nyligen har läst om tror du kommer att påverka framtidens digitala arbete?
 6. Skulle du vilja berätta om någon tidigare lyckad erfarenhet som digital marknadsförare som har gjort skillnad, rent försäljningsmässigt? 
 7. Rollen som digital marknadsförare innebär både mer inriktat marknadsföringsarbete men även analys av data. Hur viktigt är det att fördela arbetet där mellan? Hur skulle du ha delat upp det?
 8. Kan du nämna några lösningar på hur ett större företag som levererar tjänster kan göra för att öka antal leads?
 9. Vilka system har du tidigare använt i rollen som digital marknadsförare eller i liknande tjänst?
 10. Hur håller du dig uppdaterad när det kommer till olika verktyg och program som är nödvändiga för rollen?
 11. Vi har även fysiska butiker – hur kan vi använda digital marknadsföring för att driva in kunder till butikerna?
 12. Vad anser du är en responsivwebbsida? 
 13. Hur tycker du att kan man förbättra CTR:enpå en kampanj? 
 14. Berätta vad du tycker är intressant med detta arbete? Varför vill du arbeta här?

05

Varför bör du ta hjälp när du ska anställa en Digital marknadsförare?

Det är lätt att tänka att man kan göra det själv. Många gånger är det dock bättre att ta hjälp vid rekrytering av en ny medarbetare. Några fördelar är att man får en ”second opinion” på potentiella kandidater. Man får även en strategisk genomlysning av organisationen och hjälp att från ett externt perspektiv se hur rollen vid en nyanställning bör utformas på bästa sätt för att klara av framtida behov. Glöm inte att ett rekryteringsföretag med specialistkompetens inom e-handel inte gör annat än att prata med e-handlare och e-handelspersoner – vilket ger oss en enorm kunskap.

Kontakta oss

Vill du ha hjälp med att rekrytera en Digital marknadsförare? Kontakta oss för offert!

Vi har Sveriges största nätverk av e-handelskompetenser. 

E-post: 
sanny@ecommercerecruit.se

Telefon:
072 – 600 64 22