Hej,

Jag är Paula Perez

CEO

01

COO (Chief Operating Officer) & CEO (Chief Executive Officer)

Våra kunder ber oss ofta om hjälp när de ska anställa en COO eller CEO (exempelvis till Stronger, SkapaMer, mfl). En COO är en ledande befattningshavare som har till uppgift att övervaka de dagliga administrativa och operativa funktionerna i ett företag. En COO rapporterar direkt till CEO och i vissa företag kallar man därför rollen COO som “vice verkställande direktör” eller “operativ chef”. En CEO är den högsta ledningen i ett företag, vars huvudsakliga ansvar innebär att fatta större företagsbeslut, hantera den övergripande verksamheten och resurserna i ett företag. En CEO fungerar som huvudpunkt för kommunikationen mellan styrelsen och företagets verksamhet och att vara företagets offentliga ansikte. En CEO väljs av styrelsen och dess aktieägare. Båda rollerna varierar en hel del beroende på företagets storlek, kultur och hur företaget är uppbyggt.

Vi får ofta frågan om att hjälpa till att hitta rätt person för rollen till följd av vår långa erfarenhet och våra tidigare resultat av att framgångsrikt hjälpa kunder att hitta kompetens inom området marknadsföring. I vårt arbete utgår vi från helheten – dvs hur ser er verksamhet ut, hur planerar ni er framtida organisation, vad har fungerat historiskt och vilken profil kommer hjälpa er att nå era förväntade resultat.

02

Vad gör en COO/CEO?

Både en COO och en CEO har många ansvarsfulla områden men arbetsuppgifterna kan skilja sig en del beroende på företagets storlek. Här nedan kan du läsa om en del av dem.

CEO

 • En CEO är ofta ansiktet utåt på ett företag till skillnad från en COO och sköter all kommunikation  
 • Planerar företagets långsiktiga affärsl 
 • Ser till att företagets strategi går i linje med affärsmålen och att de uppnås 
 • Är en bra ledare som uppmuntrar och engagerar sitt team 
 • Har ett helhetsansvar för samtliga affärsaktiviteter 
 • Tar beslut om företagets investeringar 
 • Ser till att företaget följer de lagar och regler som krävs för verksamheten 
 • Bygger och skapar framgångsrika relationer med andra intressenter 

COO

 • Sköter företagets interna affärer  
 • Genomför företagets affärsplan  
 • Implementerar företagets mål som CEO:n har planerat 
 • Har ofta ansvar för strategier, policys för medarbetarna och kan även stötta HR-avdelningen när det kommer till att bygga ett bra team 
 • Utvärderar prestationer genom att analysera data 
 • Skriver och framlägger rapporter till CEO:n som är relevanta för företaget 
 • Hanterar och bygger relationer med olika partners och leverantörer/säljare 

 

03

Ska du anställa en COO eller CEO?

Ska du utöka din verksamhet eller ersätta en tidigare COO/CEO? Då är det bra att säkerställa några viktiga punkter innan.

 • En COO har oftast den praktiska erfarenheten till att genomföra idéer som uppstår medan en CEO är den som kanske har kommit på idéerna men saknar förmågan hur man ska gå tillväga för att verkställa de
 • Både en COO och en CEO bör ha en gedigen arbetslivserfarenhet inom området 
 • En CEO behöver ha kännedom för olika typer av funktioner i en verksamhet som marknadsföring, försäljning, ekonomi, HR etc. 
 • Både en COO och en CEO ska helst ha goda IT-kunskaper och vara insatt i relevanta program 
 • En CEO behöver ha en stor ledarskapsförmåga och vara extremt lösningsfokuserad 
 •  

04

Intervjufrågor till en COO/CEO?

 1. Vad hoppas du uppnå i din roll hos oss? 
 2. Varför har du haft X olika jobb under de senaste X åren?
 3. Om du skulle få jobbet – kan du beskriva dina första 90 dagar?
 4. Vilket annat bolag i branschen ser du upp till? Vad är det du gillar med bolaget?
 5. Vilka större hot / möjligheter ser du i framtiden för vår verksamhet och hur planerar du att hantera dem?
 6. Hur skulle du bygga din ledningsgrupp och vilken roll skulle de olika deltagna ha i att implementera din strategi?
 7. Hur skulle du beskriva din ledarskapsstil?
 8. Vilka tre bedrifter skulle du beskriva som mest framgångsrika?
 9. Hur ser du på branschen och dess utveckling?
 10. Vilken annan CEO/COO ser du upp till och varför?
 11. Kan du beskriva några av de strategier du implementerat på andra företag och vilken påverkan de haft?
 12. Om du skulle sälja in och förklara vår verksamhet på 30 sekunder – vad skulle du då säga?
 13. Hur ser du på branschen och dess utveckling?
 14. Hurförbereder du dig själv för ett större bransch- eller företagsförändring? Kan du ge exempel?
 15. Vad i din karriär har varit viktigast för att forma dig som person? 

 

 

 

05

Varför bör du ta hjälp när du ska anställa en COO/CEO?

Det är lätt att tänka att man kan göra det själv. Många gånger är det dock bättre att ta hjälp vid rekrytering av en ny medarbetare. Några fördelar är att man får en ”second opinion” på potentiella kandidater. Man får även en strategisk genomlysning av organisationen och hjälp att från ett externt perspektiv se hur rollen vid en nyanställning bör utformas på bästa sätt för att klara av framtida behov. Glöm inte att ett rekryteringsföretag med specialistkompetens inom e-handel inte gör annat än att prata med e-handlare och e-handelspersoner – vilket ger oss en enorm kunskap.

Kontakta oss

Vill du ha hjälp med att rekrytera en COO/CEO? Kontakta oss för offert!

Söker du jobb som COO/CEO? Kontakta oss gärna då dessa tjänster sällan annonseras.

E-post: 
sanny@ecommercerecruit.se

Telefon:
072 – 600 64 22