Hej,

Jag är Emily Jones.

Social Media Manager

01

Social media manager

En social media manager (eller social media specialist som rollen också kan heta) har i grunden samma typ av roll i en verksamhet, personen är expert på sociala medier. Arbetsrollen och uppgifterna kan dock variera beroende på hur stort eller litet företaget är samt vad för typ av företag det är. En större verksamhet har oftast en högre och mer frekvent aktivitet på sociala medier som kräver mer arbete. Ett mindre företag har förmodligen inte lika stor rörelse i sociala medier och har i många fall t.ex. färre kampanjer eller annonser igång. En social media manager kan arbeta med olika inriktningar i de sociala kanalerna beroende på företagets mål och syfte. En stor e-handel har fokus på försäljning och innehållet i sociala medierna handlar då oftast om produkterna. Ett tjänstebaserat företag vill troligtvis öka antalet nya kunder eller leads och där ligger satsningen mer på synligheten av företagets varumärke i de sociala kanalerna.

02

Vad gör en social media manager?

En Social Media Manager har huvudansvaret för ert företags sociala medier. Personen får företaget att öka sin synlighet och därmed växa genom olika aktiviteter och innehåll på sociala kanaler som t.ex. Instagram, Facebook, Twitter och YouTube. Här nedan listas några viktiga punkter för rollen: 
 • Att implementera en marknadsplan för företagets sociala medier är oftast det första en social media manager gör och ligger sedan som grund för det kommande arbetet. Företagets KPI:er för sociala medier är den centrala utgångspunkten
 • Skapa intressant och engagerande innehåll på samtliga sociala plattformar genom text, bild, videos och kampanjer för att öka företagets synlighet 
 • Ingå partnerskap och samarbeten med influencers som marknadsför företagets produkter eller tjänster i sina sociala kanaler 
 • Kunna mäta, följa upp och utvärdera samtliga aktiviteter på sociala kanaler för att göra det ännu bättre nästa gång 
Att dessa saker ligger under Social Media Managers ansvar innebär inte att personen arbetar operativt med alla uppgifter. En Social Media Manager bör dock ha den övergripande kompetensen för att vägleda andra som eventuellt rapporterar till honom eller henne. Personen bör även ha förmågan att se helheten för hela verksamheten.

03

Ska du anställa en social media manager?

Ska du utöka din organisation eller ersätta en tidigare social media manager? För att veta att personen du anställer kommer att göra ett bra jobb är det en fördel att säkerställa några viktiga punkter innan:
 • En duktig social media manager håller sig ständigt uppdaterad på de senaste trenderna inom sociala medier och håller även sina kunskaper färska i de senaste verktygen
 • En social media manager är expert på kommunikation genom sociala kanaler och vet hur man bäst kommunicerar med publiken. Att lyssna, besvara kommentarer och uppmuntra till engagemang i alla sociala kanaler är viktiga delar för att få företagets varumärke att lysa
 • Precis som en digital marknadsförare behöver en skicklig social media manager vara kreativ och kunna skapa intressant innehåll med hjälp av text, bilder och videos i sociala kanaler

 • Trots sin titel social media manager kräver rollen att man kan analysera data. För att ett företag ska bli framgångsrikt på sociala medier behöver en social media manager kunna tolka och förstå resultat och utfall av olika aktiviteter, från t.ex. kampanjer. Att kunna presentera viktiga siffror på ett meningsfullt sätt för företagets ledning är en viktig del av arbetet
 • Det är en stor fördel om en social media manager har en hög organisatorisk förmåga. En social media manager hanterar dagligen en stor mängd rörligt innehåll genom en rad olika kanaler. Då är det såklart viktigt att ha koll på vad man har gjort, vad som behöver göras och vad som eventuellt kan underlätta arbetet genom t.ex. tidsinställda inlägg

04

Intervjufrågor till en social media manager?

 1. Vilka sociala media plattformar har du tidigare hanterat och arbetat med? 
 2. Vilka KPI:er använder du för att utvärdera de olika kanalerna? 
 3. Hur följer du upp de kampanjer du gör i sociala medier och bedömer om de varit framgångsrika? 
 4. Vilka program /system har du arbetat i för att hantera kampanjer? 
 5. Har du tidigare arbetat med någon typ av spårning eller uppföljningsprogram för sociala medier? 
 6. Vad anser du gör en kampanj i sociala medier framgångsrik? 
 7. Hur initierar man bäst ett samarbete med en influencer? 
 8. Hur följer man upp och utvärderar samarbetet med en influencer? 
 9. Vill du kort beskriva din tidigare yrkesroll? 
 10. Hur håller du dig uppdaterad när det kommer till olika verktyg och program som är nödvändiga för rollen?
 11. Vilken trend eller nyhet inom sociala medier har du nyligen läst om och som du tror kommer att påverka framtidens sociala medier? 
 12. Tycker du det är viktigt att hålla koll på vad konkurrenterna gör i sociala medier? Hur följer du upp detta? 
 13. Tycker du det är viktigt att ett företag är närvarande på alla sociala mediplattformar? 
 14. Hur skulle du fördela din budget för sociala medier mellan olika kanaler för att få bästa möjliga ROI? 
 15. Anser du att det är nödvändigt att besvara alla kommentarer i sociala media? 
 16. Berätta vad du tycker är intressant med detta arbete? Varför vill du arbeta här? 

05

Varför bör du ta hjälp när du ska
anställa en social media Manager?

Det är lätt att tänka att man kan göra det själv. Många gånger är det dock bättre att ta hjälp vid rekrytering av en ny medarbetare. Några fördelar är att man får en ”second opinion” på potentiella kandidater. Man får även en strategisk genomlysning av organisationen och hjälp att från ett externt perspektiv se hur rollen vid en nyanställning bör utformas på bästa sätt för att klara av framtida behov. Glöm inte att ett rekryteringsföretag med specialistkompetens inom e-handel inte gör annat än att prata med e-handlare och e-handelspersoner – vilket ger oss en enorm kunskap.

Kontakta oss

Vill du ha hjälp med att rekrytera en Social Media Manager? Kontakta oss för offert!

Vi har Sveriges största nätverk av e-handelskompetenser. 

E-post: 
sanny@ecommercerecruit.se

Telefon:
072 – 600 64 22