För oss på E-commerce Recruit är det viktigt att skydda din integritet oavsett om du är kandidat, kund eller bara interagerar med oss. För att göra detta så arbetar vi enligt gällande lagstiftning (GDPR) som reglerar hantering av personuppgifter och dataskydd.

I vår integritetspolicy kan läsa mer om hur vi arbetar med dataskydd:

 • Vilka är personuppgiftsansvariga hos oss?
 • Varför lagrar vi data?
 • Vilka uppgifter lagrar vi?
 • Hur använder vi informationen?
 • Dina rättigheter
 • Säkerhet och överföring
 • Cookies

Privacy Policy

Nedan försäljer våra allmänna villkor för hur vi hanterar personuppgifter.

Personuppgiftsansvarig

E-commerce Recruit Nordic AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Bolaget registrerat hos Bolagsverket med organisationsnummer 559227-3287och har sitt säte på Lilla Torg 4, 211 34 Malmö.

Om du har frågor eller synpunkter som gäller vår Integritetspolicy, vill veta hur dina personuppgifter hanteras av oss, eller vill utöva dina rättigheter som registrerad är du välkommen att kontakta oss på E-commerce Recruit. Du når vårt dataskyddsombud på e-postadressen: info@ecommercerecruit.se eller på telefonnummer: 010-199 35 50.

Varför lagrar vi data?

Vi är Personuppgiftsansvarig i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning. Användarnas personuppgifter behandlas med syftet att hantera och underlätta rekrytering av anställda till vår och våra kunders verksamhet samt för att kunna hålla en kontinuerlig dialog med våra olika partners och kunder. Att lagra data är en förutsättning för att vi ska kunna svara och hantera förfrågningar, skicka efterfrågat material, upprätthålla och bibehålla en dialog, lägga till dig i nyhetsbrevslistor samt för att kunna skicka information som kan vara av intresse för dig.

Vilka uppgifter lagrar vi?

Förutom de uppgifter som lagras i samband med rekryteringsprocessen (de uppgifter du skickar in vid jobb- eller spontanansökan eller när du headhuntas) lagrar vi uppgifter när någon fyller i formulär på vår webbsida, när någon prenumerera på vårt nyhetsbrev eller när någon skickar e-post till oss. De uppgifter som lagras är namn, e-post, telefonnummer, företag, titel och eventuell annan löptext som vi blivit försedda med antingen i textform eller via muntlig kommunikation. Du kan när som helst be om att bli borttagen och få din information raderad.

Vi samlar även, efter ditt godkännande, in vissa uppgifter när du besöker vår webbplats genom så kallade cookies. Du kan läsa mer om cookies längre ner. Som webbplatsbesökare har du ingen skyldighet att ge oss tillgång till dina uppgifter. Du undviker detta genom att inte acceptera att vi placerar cookies på din enhet.

Insamling av personuppgifter

Vi samlar in personuppgifter om kandidater från kandidater, när kandidater;

 • gör en ansökan via vår webbplats eller på annat sätt lägger till personuppgifter om sig själv personligen eller genom att använda en tredje part, t. ex. Facebook eller LinkedIn;
 • använder vår ansökningstjänst, e-post eller formulär för att ansluta till vår personal, genom att lägga till personuppgifter om sig själv personligen eller genom att använda en tredje part, till exempel Facebook eller LinkedIn; och
 • tillhandahåller identifierbara uppgifter i chatten (som tillhandahålls via vår webbplats) och sådana uppgifter som är relevanta för ansökningsförfarandet.
 • när du fyller i formulär eller anmäler dig till tjänster och utskick via vår webbplats eller om du på annat skickar in din kontaktuppgifter.

Vi samlar in data från tredje part, som Facebook, LinkedIn och via andra offentliga källor. Detta kallas ”Sourcing” och utförs manuellt av våra anställda eller automatiskt inom vårt system.

I vissa fall kan befintliga anställda göra rekommendationer om potentiella arbetssökande. Sådana anställda kommer att lägga till personuppgifter om potentiella arbetssökande. I de fall detta görs anses den potentiella arbetssökanden som kandidat inom ramen för denna sekretesspolicy och kommer att informeras om behandlingen.

Hur använder vi information

Den information som du ger ifrån dig kan användas för följande ändamål

 • Kundvård och information kring våra erbjudande
 • Marknadsföringsaktiviteter
 • Erbjudande om nya jobbmöjligheter
 • Analys av användarbeteende och statistik

Hur länge personuppgifterna behandlas

Så länge en Användare inte skriftligen motsätter sig behandling av sina personuppgifter kommer personuppgifterna att lagras och behandlas av oss så länge vi anser det nödvändigt med hänsyn till ovan angivna syften, dock alltid i linje med gällande lagstiftning.

Rättigheter

Du har rätt att begära information om de personuppgifter som behandlas av oss genom att skriftligen underrätta oss genom att använda kontaktuppgifterna till personuppgiftsansvarig ovan. Du har rätt till en (1) kopia av de behandlade personuppgifter som tillhör dem utan kostnad. För ytterligare kopior har personuppgiftsansvarig rätt att ta ut en rimlig avgift på grundval av administrativa kostnader för sådan efterfrågan.

Du har rätt till, vid behov, korrigering av felaktiga personuppgifter om dig, genom att skriftligen begära sådan korrigering.

Du har rätt att kräva radering eller begränsning av behandling, och rätten att invända mot behandling baserat på berättigat intresse under vissa omständigheter.

Du har rätt att återkalla ett samtycke till behandling som har givits av dig till den Personuppgiftsansvarige. Att nyttja denna rätt kan dock innebära att du inte kan ansöka om ett visst jobb eller på annat sätt använda våra tjänster.

Du har rätt att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten angående behandling av sina personuppgifter, om du anser att behandlingen av personuppgifterna strider mot aktuell personuppgiftslagstiftning.

Säkerhet

Vi prioriterar den personliga integriteten och arbetar därför aktivt för att dina personuppgifter behandlas med största försiktighet. Vi vidtar de åtgärder som rimligen kan krävas för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas säkert och i enlighet med denna Integritetspolicy och GDPR.

Överföring av information via internet och mobila nätverk, kan dock aldrig ske med helt riskfritt, varför all överföring sker på egen risk. Det är viktigt att du också tar ansvar för att säkerställa att dina uppgifter skyddas vid överföringen till oss.  

Överföring av personuppgifter till tredje parter

Vi kommer inte sälja eller överföra Användares personuppgifter till tredje parter.

Vi kan dock komma att överföra personuppgifter till;

våra kunder, leverantörer och underleverantörer, i deras roll som personuppgiftsbiträden och underbiträden, enligt våra instruktioner, för tillhandahållandet eller köpet av en viss tjänst;

myndigheter eller juridiska rådgivare i händelse av misstänkt brottslighet eller otillbörligt beteende; och

myndigheter, juridiska rådgivare eller andra aktörer, om det krävs av oss enligt lag eller myndighetens beslut.

Vi överför endast dina personuppgifter till tredje part som vi har förtroende för. Vi väljer noga partners för att se till att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning.  

Var hanteras dina uppgifter?

Vi gör alltid vårt bästa för att dina personuppgifter inte ska lagras eller på annat sätt hanteras i länder utanför EU/EES. Dina personuppgifter kan dock komma att överföras eller hanteras hos våra kunder eller leverantörer i USA. Under sådana omständigheter tillämpas lämpliga skyddsåtgärder enligt artikel 46 i Dataskyddsförordningen i form av EU kommissionens beslutade standardavtalsklausuler.

Cookies

När Användare använder våra tjänster eller vår webbsida kommer information om användandet att lagras genom cookies. Cookies är passiva textfiler som lagras av webbläsaren i din enhet, såsom din dator, mobil eller surfplatta, vid uppkoppling mot oss och vår tjänst. Vi använder cookies för att underlätta din användning av våra tjänster samt för att inhämta information såsom exempelvis statistik om din användning av våra tjänster. Detta sker i syfte att säkerställa, underhålla och förbättra våra tjänster eller vår webbsida. Informationen som inhämtas från cookies kan även utgöra personuppgifter och i sådant fall omfattas behandlingen av vår Cookie Policy.

Du kan när som helst neka användningen av cookies genom att ändra inställningar i sin enhet. Om så sker kan dock dina upplevelse av våra tjänster försämras, exempelvis genom att vissa funktioner inte längre finns tillgängliga.

Ändringar

Vi har rätt att när som helst göra ändringar eller tillägg till sekretesspolicyn. Den senaste versionen av sekretesspolicyn kommer alltid att finnas tillgänglig via på denna sida. En ny version anses vara kommunicerad till dig som användare när du antingen har fått ett e-postmeddelande som informerar om den nya versionen (med den e-postadress som du anger i samband med användningen av våra tjänster) eller när du annars informeras av den nya sekretesspolicyn.

Kontakt

För frågor, ytterligare information om vår hantering av personuppgifter eller för att kontakta oss i andra frågor, använd följande kontaktuppgifter; info@ecommercerecruit.se eller på telefonnummer: 010-199 35 50.