J.Lindeberg bygger organisation för utökad satsning

Hösten 2022 fick Andreas Koschnike uppdraget att vara ansvarig för en nylanseringen av varumärket online och för att bygga upp en e-handelsavdelning inhouse på J.Lindeberg. Målet är att bygga en organisation som kan säkerställa en fortsatt hög och lönsam tillväxt. Andreas har en lång bakgrund inom e-handel men är kanske mest känd som grundare till framgångsrika Caliroots.

”Jag blev kontaktat av en headhunter och tyckte direkt att idén var kul. Framför allt gick jag som entreprenör igång på tanken att göra något nytt av något som redan var bra och etablerat. Att få fokusera på e-handel och den interna organisationen är dessutom en väldigt spännande del då det är online på egen sajt som man kan välja hur ens brand syns och presenteras”, berättar Andreas.

J.Lindeberg är ett varumärke som varit med länge och som har en unik position i brytpunkten mellan sport och mode. De senaste tre åren har omsättningen vuxit kraftigt och vände för några år sedan till vinst på nedersta raden. Deras produkter säljs idag både i fysisk retail och online och en viktig del av resan är nu att knyta ihop kundresan mellan dessa två olika kanaler.

En dynamisk organisation

Under 2022 och 2023 har det hänt väldigt mycket i organisationen inom J.Lindeberg. Man har bland annat valt att flyttat en del av specialistrollerna inhouse där E-commerce Recruit varit med och rekrytera flertalet av rollerna.

”Just nu har vi anställt upp så att vi har en viss överkapacitet i bolaget, vilket är medvetet utifrån den tillväxtplan vi har inom snar framtid, vilket gör oss mer skalbara. Detta betyder dock inte att det ska gå ut över lönsamheten, utan en viktig del i min uppgift är att balansera just tillväxt och lönsamhet. De roller som vi bland annat fokuserat på just nu är på marknad och produkt. Där har vi valt att stärka upp med både nya roller och förstärka befintlig org inom plattformsägare, performance/anlys, CRM, Copywriting och snart även med en specialist på marketplace”, säger Andreas.

Enligt Andreas så finns det en del fördelar med att ha organisationen inhouse även om de kör med en hybrid idag. En del roller ligger på byrå, exempelvis utveckling och underhåll av plattformen. Fördelen med att ha roller internt är att man kan vara snabbare och man kan bygga ett tight team på plats som arbetar tillsammans för att nå mål och milstolpar.

Andreas berättar även att något som är viktigt för J.Lindeberg är att hitta talanger som förstår deras kärnvärden och produkt, samtidigt som de är bra på hitta nya vägar framåt. Det händer mycket inom e-handel just nu exempelvis inom AI. Även om man inte vet exakt hur det kommer att påverka så måste man kunna förstå och hitta lösningar för hur det kan användas för att föra bolaget framåt. Det är även viktigt att gruppen som anställs inte blir för homogen, utan mixen av kompetens och olika bakgrund tillför väldigt mycket till organisationen.

Om samarbetet med E-commerce Recruit säger Andreas;

”Vi inledde samarbetet när jag var ny i min roll och jag var i behov av att snabbt få in bra folk till teamet. Det jag uppskattade var att E-commerce Recruit snabbt kunde scanna av marknaden och få fram specialister av hög kvalité. Jag uppskattade även att jag inte bara fick kandidater skickade till mig utan att min kontaktperson verkligen tog sig tid att diskutera hur olika personer passade in i specifika roller och hur de checkade olika boxar som är viktiga för våra övergripande mål. Det var ett otroligt bra stöd och bollplank i period där vi behövde komma i mål snabbt men även kunna säkerställa kvalitet genom att nå rätt kandidater som man kanske annars inte kommer åt.”

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn