18 vanliga förkortningar inom e-handel

  • Inläggskategori:Uncategorized

När man arbetar med e-handel så stöter man allt som oftast på olika förkortningar så som SEM, SEO, CPA, FB och många andra. Vissa förkortningarna är självklara, medan andra är svåra att gissa sig till. Vet du vad förkortningarna betyder?

Här har vi listat de 18 vanligaste förkortningarna inom e-handel:

A/B test – Besökarna delas in i två grupper och utvärderas mot varandra avseende uppsatt mål.

CMS – Content Management System. Det system som hanterar och publicerar innehållet på webbsidan.

CR – Conversion Rate. Konverteringsgrad på svenska. Mäter andelen som når ett visst mål av totala trafiken.

CRM – Customer Relationship Management. Hantering och administration av kunder och kundrelationer i ett företag.

CPA – Cost Per Action. Det pris en annonsör betalar per uppnått mål, exempelvis ett köp.

CPC – Cost Per Click. Kostnader per klick som betalas vid annonsering.

CPM – Cost Per Thousand. Det pris en annonsör betalar per tusen visningar (M=1000 i det romerska talsystemet).

CTR – ClickThrough Rate. Antal klick per annons i förhållande till totala antalet visningar.

FB – Facebook.

FTP – File Transfer Protocol. Ett program för att föra över text och datafiler till servern.

HTML – Förkortning för HyperText Markup Language. Det programspråk som används för att märka upp en webbsidas olika delar.

PIM – Product Information Management. System för att effektivisera och hantera produktinformation.

PPA – Pay Per Action. Det pris man betalar för en viss handling, exempelvis ett klick eller en konvertering.

PPC – Pay Per Click. Det pris vid annonsering som betalas för varje klick.

SEM – Search Engine Marketing. Samlingsnamn för olika sätt att marknadsföra sig på webben.

SEO – Search Engine Optimization. Sökmotoroptimering som genomförs för att få ett bättre organiskt sökresultat på exempelvis Google.

SSL – Secure Sockets Layer. Kryptering för säker dataöverföring, exempelvis när en webbsida använder https.

URL – Uniform Resource Locator. Den webbadress som skrivs in för att komma till en specifik webbsida.

_________

Vill du arbeta med e-handel? Eller vill du få uppdateringar om lediga jobb i branschen? Då ska du lägga till dig i vårt nätverk – det gör du här genom att ”REGISTRERA DIN PROFIL”.